團隊筆記

Follow us on Instagram @hyginova

/ 所有進入「備貨中」訂單一律不能取消及退款 / .
唔知大家睇唔睇咁多字,先講重點:所有進入「備貨中」狀態訂單一律不能取消及退款,即時生效。你可以唔要貨,但唔會退錢。

因為進入「備貨中」狀態訂單代表我地出哂單、出哂順豐單、排哂隊、備哂貨,唔係淨係幫你禁個制Cancel咁簡單,我地要係幾千張單入面搵番你張單出黎、又要再取消你張順豐單、有啲備咗貨嘅貨又要再抽番出黎、有時甚至可能順豐哥哥已經收咗件,我地又Update唔切狀態而又要去搵順豐截番張單番黎(我地要硬食退貨運費架)。而處理呢啲取消訂單嘅時間我地係可以用黎出多好多張單。

#唔使對號入座因為唔係得一個人咁做
#係日日都有一堆人咁樣做
#只怪我地一直太仁慈

HYGINOVA一直自由地比大家決定買唔買,從來唔恐嚇大家唔用會死。每一日都叫大家係用嘅先好買,唔岩用就唔好買,唔好大包圍囤貨呢度買嗰度買,留比真係要用嘅人買。當全世界都未知有無貨都講明NO REFUND時,我地都堅持係非常時期都要保持友善,非常努力確保所有銷售點都有貨、同時網上訂單都可以一直出貨,係因為如果我地Made In Hong Kong都斷貨,大家會更驚荒慌,所以我地由28/1到依家,每日都係24小時運作,好多同事都係咁耐以後黎放得一Day半Day假處理下私人野,我地為咗大家都已經做到呢個地步。當市面個個都抬價、連酒精都買唔到嘅時候,點解要對盡心盡力為大家工作嘅我地咁Harsh?或者有收到貨嘅朋友幫下手Post下相證明下我地出咗好L多張單啦。(最好有貓)

當然啦,到今日都仲有人話「點解人地有我未有」,得閒又WhatsApp下Inbox下鬧下我地先安樂咁。網上商店我地最高峰一日有600-800張order,同一日買係咪真係可以同一日出呢?另外我地必須要平衡銷售點同網上訂單嘅出貨比率,我地唔可以令是但一邊斷纜。我地真係盡哂力,都係嗰句,鬧我地都無用,未排單未備貨嘅訂單,仍然歡迎大家取消,請諗清楚先買,唔好襯熱鬧。你手上拎住嘅每一支HYGINOVA都係我地團隊嘅心血同埋血汗,仲有眼淚,請好好珍惜仍然堅持本土製造嘅公司。 .
—— .
🧘🏻目前新訂單出貨時間 #預計 需時60日,請確定能接受才確實落單。 .
🧘🏻在你的訂單已排好出貨時間後,你的訂單狀態會變成「已排單」(不會有電郵通知,但如果是網站會員Log In後可以見到),代表將會準備裝箱出貨;準備好裝箱後會收到「備貨中」電郵通知你的訂單即將出貨,在正式出貨後會再收到代表完成訂單的出貨電郵通知你追蹤號碼。 .
🧘🏻訂單出貨日期為 #預計時間,並非100%肯定,請確定能接受才下單,一切出貨時間以第二點的系統電郵通知為準。 .
🧘🏻本公司亦 #從來不設上門取貨 ,非常時期,為 #避免交叉感染,更加 #謝絕外人到訪,謝謝體諒。 .
.
🧘🏻 #不設裸買,因為HYGINOVA成分本身對容器穩定性有非常高要求,加上我地要確保出廠成品經過我地嘅QC,特別係抗疫時期,除咗要避免員工有交叉感染嘅機會,呢啲 #出廠QualityCheck就更加重要。所以作為 #負責任又專業嘅生產商,我地仍然會繼續呢個堅持。
/ 所有進入「備貨中」訂單一律不能取消及退款 / . 唔知大家睇唔睇咁多字,先講重點:所有進入「備貨中」狀態訂單一律不能取消及退款,即時生效。你可以唔要貨,但唔會退錢。 因為進入「備貨中」狀態訂單代表我地出哂單、出哂順豐單、排哂隊、備哂貨,唔係淨係幫你禁個制Cancel咁簡單,我地要係幾千張單入面搵番你張單出黎、又要再取消你張順豐單、有啲備咗貨嘅貨又要再抽番出黎、有時甚至可能順豐哥哥已經收咗件,我地又Update唔切狀態而又要去搵順豐截番張單番黎(我地要硬食退貨運費架)。而處理呢啲取消訂單嘅時間我地係可以用黎出多好多張單。 #唔使對號入座因為唔係得一個人咁做
#係日日都有一堆人咁樣做 #只怪我地一直太仁慈 HYGINOVA一直自由地比大家決定買唔買,從來唔恐嚇大家唔用會死。每一日都叫大家係用嘅先好買,唔岩用就唔好買,唔好大包圍囤貨呢度買嗰度買,留比真係要用嘅人買。當全世界都未知有無貨都講明NO REFUND時,我地都堅持係非常時期都要保持友善,非常努力確保所有銷售點都有貨、同時網上訂單都可以一直出貨,係因為如果我地Made In Hong Kong都斷貨,大家會更驚荒慌,所以我地由28/1到依家,每日都係24小時運作,好多同事都係咁耐以後黎放得一Day半Day假處理下私人野,我地為咗大家都已經做到呢個地步。當市面個個都抬價、連酒精都買唔到嘅時候,點解要對盡心盡力為大家工作嘅我地咁Harsh?或者有收到貨嘅朋友幫下手Post下相證明下我地出咗好L多張單啦。(最好有貓) 當然啦,到今日都仲有人話「點解人地有我未有」,得閒又WhatsApp下Inbox下鬧下我地先安樂咁。網上商店我地最高峰一日有600-800張order,同一日買係咪真係可以同一日出呢?另外我地必須要平衡銷售點同網上訂單嘅出貨比率,我地唔可以令是但一邊斷纜。我地真係盡哂力,都係嗰句,鬧我地都無用,未排單未備貨嘅訂單,仍然歡迎大家取消,請諗清楚先買,唔好襯熱鬧。你手上拎住嘅每一支HYGINOVA都係我地團隊嘅心血同埋血汗,仲有眼淚,請好好珍惜仍然堅持本土製造嘅公司。 . —— . 🧘🏻目前新訂單出貨時間 #預計 需時60日,請確定能接受才確實落單。 . 🧘🏻在你的訂單已排好出貨時間後,你的訂單狀態會變成「已排單」(不會有電郵通知,但如果是網站會員Log In後可以見到),代表將會準備裝箱出貨;準備好裝箱後會收到「備貨中」電郵通知你的訂單即將出貨,在正式出貨後會再收到代表完成訂單的出貨電郵通知你追蹤號碼。 . 🧘🏻訂單出貨日期為 #預計時間,並非100%肯定,請確定能接受才下單,一切出貨時間以第二點的系統電郵通知為準。 . 🧘🏻本公司亦 #從來不設上門取貨 ,非常時期,為 #避免交叉感染,更加 #謝絕外人到訪,謝謝體諒。 . . 🧘🏻 #不設裸買,因為HYGINOVA成分本身對容器穩定性有非常高要求,加上我地要確保出廠成品經過我地嘅QC,特別係抗疫時期,除咗要避免員工有交叉感染嘅機會,呢啲 #出廠QualityCheck就更加重要。所以作為 #負責任又專業嘅生產商,我地仍然會繼續呢個堅持。
其實我地一路都好「易話為」,做到嘅一定盡做,之但係呢排各位同事都成日都帶埋娘親出黎覆Message同聽電話,就唯有講啲Harsh啲嘅野保護番自己,唔希望我地嘅善心被濫用。

如果你地有睇我地嘅Instagram/Facebook Story,一定知道我地日日都有瘋狂出貨。其實我地成班同事24小時Shift都毫無怨言,我地有同事做到日日都食無定時,有同事由新年到依家都無見過自己個仔;其實我地都好唔想出門口,我地都好想Home Office,我地都怕死;其實我地都同你一樣一日得24個鐘用。

全香港人都急用,全香港人都心急,其實每一張單前面都有好多張單。催我地都真係無用,每日都有唔同嘅突發嘅事發生令到訂單延期,如果接受唔到要等嘅我地都非常樂意你聯絡我地取消訂單,識我地嘅都知,我地絕不留難。

請多點同理心,唔好搵我地同事黎出氣,鬧我地都真係無辦法幫你快啲,我地日日都已經好快。 .
.
🧘🏻目前新訂單出貨時間預計需時60日,請確定能接受才確實落單。 .
. 🧘🏻在你的訂單已排好出貨時間後,你的訂單狀態會變成「已排單」,代表將會準備裝箱出貨;準備好裝箱後會收到「備貨中」電郵通知你的訂單即將出貨,在正式出貨後會再收到代表完成訂單的出貨電郵通知你追蹤號碼。 .
.
🧘🏻訂單出貨日期為「預計時間」,並非100%肯定,請確定能接受才下單,一切出貨時間以第二點的系統電郵通知為準。 .
. 🧘🏻本公司亦不從來設上門取貨,非常時期,為避免交叉感染,更加謝絕外人到訪,謝謝體諒。 .
.
🧘🏻不設裸買,因為HYGINOVA成分本身對容器穩定性有非常高要求,加上我地要確保出廠成品經過我地嘅QC,特別係抗疫時期,除咗要避免員工有交叉感染嘅機會,呢啲出廠Quality Check就更加重要。所以作為負責任又專業嘅生產商,我地仍然會繼續呢個堅持。

#無乜野的話我地番去爬個飯盒先
#小人告退
其實我地一路都好「易話為」,做到嘅一定盡做,之但係呢排各位同事都成日都帶埋娘親出黎覆Message同聽電話,就唯有講啲Harsh啲嘅野保護番自己,唔希望我地嘅善心被濫用。 如果你地有睇我地嘅Instagram/Facebook Story,一定知道我地日日都有瘋狂出貨。其實我地成班同事24小時Shift都毫無怨言,我地有同事做到日日都食無定時,有同事由新年到依家都無見過自己個仔;其實我地都好唔想出門口,我地都好想Home Office,我地都怕死;其實我地都同你一樣一日得24個鐘用。 全香港人都急用,全香港人都心急,其實每一張單前面都有好多張單。催我地都真係無用,每日都有唔同嘅突發嘅事發生令到訂單延期,如果接受唔到要等嘅我地都非常樂意你聯絡我地取消訂單,識我地嘅都知,我地絕不留難。 請多點同理心,唔好搵我地同事黎出氣,鬧我地都真係無辦法幫你快啲,我地日日都已經好快。 . . 🧘🏻目前新訂單出貨時間預計需時60日,請確定能接受才確實落單。 . . 🧘🏻在你的訂單已排好出貨時間後,你的訂單狀態會變成「已排單」,代表將會準備裝箱出貨;準備好裝箱後會收到「備貨中」電郵通知你的訂單即將出貨,在正式出貨後會再收到代表完成訂單的出貨電郵通知你追蹤號碼。 . . 🧘🏻訂單出貨日期為「預計時間」,並非100%肯定,請確定能接受才下單,一切出貨時間以第二點的系統電郵通知為準。 . . 🧘🏻本公司亦不從來設上門取貨,非常時期,為避免交叉感染,更加謝絕外人到訪,謝謝體諒。 . . 🧘🏻不設裸買,因為HYGINOVA成分本身對容器穩定性有非常高要求,加上我地要確保出廠成品經過我地嘅QC,特別係抗疫時期,除咗要避免員工有交叉感染嘅機會,呢啲出廠Quality Check就更加重要。所以作為負責任又專業嘅生產商,我地仍然會繼續呢個堅持。 #無乜野的話我地番去爬個飯盒先 #小人告退
/ 話說,目前HYGINOVA正面對異常龐大嘅訂單,而我地同事每朝都收到幾百個Email,幾百個WhatsApp Message,幾百個Facebook Inbox,由於大家都係問重覆嘅問題,我地決定先打哂出黎,你地睇完都仲想問先Inbox我地啦!

如果可以答少啲問題,我地出貨就可以快好多架喇!記得,都麻煩大家有禮貌啲講聲唔該,因為我地成班同事已經24小時輪班地為大家出貨,疫情嚴重我地都唔想出門,我地都同你地一樣咁驚架 🙁 請先閱讀以下要點及FAQ才聯絡我們:

1)如果唔係我地銷售點名單上嘅分銷點,或者一啲Page,或價錢唔係我地網站嘅價錢,請勿購買。(但如果係實體店都可以問一問我地,有機會係我地Update唔切。) .
.
2)我地係環保消毒除臭噴霧,唔係神奇噴霧。

3)HYGINOVA係有使用期限,未用過的話請細心閱讀網站解說,唔好囤積,夠用就好,留番啲比有需要嘅人(噴霧裝:開封後請於三個月內使用完畢,未開封可存放一年。補充裝:開封後請於6-8個月內使用完畢,未開封可存放一年。) .
.
4)如果網站已經寫住哂嘅野,例如成分(產品濃度為150-210ppm)用法、有效日期、報告、出貨日期已經清楚寫哂係Facebook Reply/WhatsApp Reply/網站,恕我地目前真係無辦法無時間回覆。(我地公司WhatsApp在線上其實唔代表我地真係睇緊架)

5)#不設上門自取 ,只提供送貨上門同順豐自取,敬請唔好落完單自己衝上黎拎,嚴重打亂同事工作節奏。

6)因為非常時期,各大回收點 #有機會暫時未能處理回收折扣 (因為我地都收唔到佢地啲樽)所以目前由回收點自行決定提唔提供回收折扣,希望大家多多體諒。

7) 我地其實日日都有出貨,你如果好驚我地係騙案,可以Follow我地Instagram睇下我地Instagram Story嘅嘔血趕貨日常(Facebook Story都睇到)

8)Message send一次就可以,一次過Send哂去我地WhatsApp/Email/Facebook/Instagram真係唔會快啲,乖豬啦~

9)請不要瘋狂致電我地公司電話。

10)公司WhatsApp係唔會聽電話,就算你係貓,我地都唔會同你FaceTime架。

11)#希望唔好情緒勒索我地嘅同事 ,我地明白大家都好趕好急,我地已經番緊 #24小時輪班 ,真係好辛苦,但我地會非常盡力地為大家安排。

12)繼續歡迎大家Post/Send貓相比我地。 .
.
—— FAQ —— .
.
⭕問:「想問批發」
答:公司WhatsApp一向不接受商業合作查詢,所以WhatsApp查詢批發並唔會回覆。而目前我地其實暫不再接受新Account,但如果你願意等嘅可以去網站填「商業合作」嘅表格,但短期內未有辦法回覆到。 .
.
.
⭕問:「有無貨?」
答:香港製造,唔會無貨,每日都出緊貨比分銷點、網上訂單、商業用戶,只係出唔切...... .
.
⭕問:「分銷點會快啲定係網上會快啲?」
答:真係答你唔到,我地同步處理兩邊訂單,都係跟次序嘅。建議你打去分銷點問問佢地庫存,我地真係check唔到架,直接問佢地一定快過問我地(都可以搵佢地預購呀) .
.
⭕問:「幾時出貨?」
答:目前出貨時間(訂單日期起計):24/1前訂單:14日;29/1前訂單:14-21日;29/1後訂單:60日。另外假如你唔提供訂單編號,淨係比個名我的話我地要花好多時間先搵到,另外其實問完個答案都係一樣,問咗並唔會快啲架,只會令我地出貨更慢。所以大家乖豬啦~我地真係已經24小時工作中,都希望大家體諒下我地。 .
.
⭕問:「係咪真係要60日出貨」
答:問咗其實真係唔會快啲,同埋如果唔係真係要60日我地寫出黎做咩呢~~~~我地明白大家都急,但我地真係已經24小時工作中,都希望大家體諒下我地。 .
.
⭕問:「過咗期仲用唔用得」
答:緊係唔用得啦,唔係點解要有有效日期呢。佢唔會有毒,但已經無足夠嘅消毒效力。 .
.
⭕問:「我淨係買咗補充裝,可唔可以用自己嘅樽」
答:絕對唔可以,其實網站真係寫得好清楚。我地嘅樽係由台灣製造,自行設計,厚度、密氣度、遮光度都唔同市面隨便買到嗰啲,另外噴嘴都一樣,係日本嘅高質素噴嘴,唔係一般市面買得到嘅,而噴嘴同樽可唔可以夾到又係另一回事。如果你堅持覺得我地咁講係呃你買多兩支,我地就只能答你「如不跟隨HYGINOVA的使用指引,我們並不能保證其功效,請自行決定及承擔風險。」#用消毒劑要跟足廠商指引係常識啊 。另外,唔可以用噴霧裝(60ml/400ml) refill噴霧裝,一定要用補充裝(2L/5L)refill落噴霧裝 😉 噴霧裝未用完一整支千祈唔好打開,會影響成分效能😉 .
.
⭕問:可唔可以介紹下你地產品
答:平時可以,依家真係無辦法,建議你地睇咗我地好好心機設計又非常易用嘅網站先,我地一向非常公開透明,咩都擺哂上去架喇:hyginova.com .
.
⭕問:咁我買呢個咪好唔抵囉
答:請。自。行。考。慮。我。地。幫。唔。到。你。諗 .
.
/ 話說,目前HYGINOVA正面對異常龐大嘅訂單,而我地同事每朝都收到幾百個Email,幾百個WhatsApp Message,幾百個Facebook Inbox,由於大家都係問重覆嘅問題,我地決定先打哂出黎,你地睇完都仲想問先Inbox我地啦! 如果可以答少啲問題,我地出貨就可以快好多架喇!記得,都麻煩大家有禮貌啲講聲唔該,因為我地成班同事已經24小時輪班地為大家出貨,疫情嚴重我地都唔想出門,我地都同你地一樣咁驚架 🙁 請先閱讀以下要點及FAQ才聯絡我們:

1)如果唔係我地銷售點名單上嘅分銷點,或者一啲Page,或價錢唔係我地網站嘅價錢,請勿購買。(但如果係實體店都可以問一問我地,有機會係我地Update唔切。) . . 2)我地係環保消毒除臭噴霧,唔係神奇噴霧。 3)HYGINOVA係有使用期限,未用過的話請細心閱讀網站解說,唔好囤積,夠用就好,留番啲比有需要嘅人(噴霧裝:開封後請於三個月內使用完畢,未開封可存放一年。補充裝:開封後請於6-8個月內使用完畢,未開封可存放一年。) . . 4)如果網站已經寫住哂嘅野,例如成分(產品濃度為150-210ppm)用法、有效日期、報告、出貨日期已經清楚寫哂係Facebook Reply/WhatsApp Reply/網站,恕我地目前真係無辦法無時間回覆。(我地公司WhatsApp在線上其實唔代表我地真係睇緊架) 5)#不設上門自取 ,只提供送貨上門同順豐自取,敬請唔好落完單自己衝上黎拎,嚴重打亂同事工作節奏。 6)因為非常時期,各大回收點 #有機會暫時未能處理回收折扣 (因為我地都收唔到佢地啲樽)所以目前由回收點自行決定提唔提供回收折扣,希望大家多多體諒。 7) 我地其實日日都有出貨,你如果好驚我地係騙案,可以Follow我地Instagram睇下我地Instagram Story嘅嘔血趕貨日常(Facebook Story都睇到) 8)Message send一次就可以,一次過Send哂去我地WhatsApp/Email/Facebook/Instagram真係唔會快啲,乖豬啦~ 9)請不要瘋狂致電我地公司電話。 10)公司WhatsApp係唔會聽電話,就算你係貓,我地都唔會同你FaceTime架。 11)#希望唔好情緒勒索我地嘅同事 ,我地明白大家都好趕好急,我地已經番緊 #24小時輪班 ,真係好辛苦,但我地會非常盡力地為大家安排。 12)繼續歡迎大家Post/Send貓相比我地。 . . —— FAQ —— . . ⭕問:「想問批發」 答:公司WhatsApp一向不接受商業合作查詢,所以WhatsApp查詢批發並唔會回覆。而目前我地其實暫不再接受新Account,但如果你願意等嘅可以去網站填「商業合作」嘅表格,但短期內未有辦法回覆到。 . . . ⭕問:「有無貨?」 答:香港製造,唔會無貨,每日都出緊貨比分銷點、網上訂單、商業用戶,只係出唔切...... . . ⭕問:「分銷點會快啲定係網上會快啲?」 答:真係答你唔到,我地同步處理兩邊訂單,都係跟次序嘅。建議你打去分銷點問問佢地庫存,我地真係check唔到架,直接問佢地一定快過問我地(都可以搵佢地預購呀) . . ⭕問:「幾時出貨?」 答:目前出貨時間(訂單日期起計):24/1前訂單:14日;29/1前訂單:14-21日;29/1後訂單:60日。另外假如你唔提供訂單編號,淨係比個名我的話我地要花好多時間先搵到,另外其實問完個答案都係一樣,問咗並唔會快啲架,只會令我地出貨更慢。所以大家乖豬啦~我地真係已經24小時工作中,都希望大家體諒下我地。 . . ⭕問:「係咪真係要60日出貨」 答:問咗其實真係唔會快啲,同埋如果唔係真係要60日我地寫出黎做咩呢~~~~我地明白大家都急,但我地真係已經24小時工作中,都希望大家體諒下我地。 . . ⭕問:「過咗期仲用唔用得」
答:緊係唔用得啦,唔係點解要有有效日期呢。佢唔會有毒,但已經無足夠嘅消毒效力。 . . ⭕問:「我淨係買咗補充裝,可唔可以用自己嘅樽」 答:絕對唔可以,其實網站真係寫得好清楚。我地嘅樽係由台灣製造,自行設計,厚度、密氣度、遮光度都唔同市面隨便買到嗰啲,另外噴嘴都一樣,係日本嘅高質素噴嘴,唔係一般市面買得到嘅,而噴嘴同樽可唔可以夾到又係另一回事。如果你堅持覺得我地咁講係呃你買多兩支,我地就只能答你「如不跟隨HYGINOVA的使用指引,我們並不能保證其功效,請自行決定及承擔風險。」#用消毒劑要跟足廠商指引係常識啊 。另外,唔可以用噴霧裝(60ml/400ml) refill噴霧裝,一定要用補充裝(2L/5L)refill落噴霧裝 😉 噴霧裝未用完一整支千祈唔好打開,會影響成分效能😉 . . ⭕問:可唔可以介紹下你地產品 答:平時可以,依家真係無辦法,建議你地睇咗我地好好心機設計又非常易用嘅網站先,我地一向非常公開透明,咩都擺哂上去架喇:hyginova.com . . ⭕問:咁我買呢個咪好唔抵囉 答:請。自。行。考。慮。我。地。幫。唔。到。你。諗 . .
/偽開市Post/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
有Follow我地Instagram嘅都知,其實我地根本無放過新年假 ,因為我地想盡快趕起啲貨比大家!以下有啲出貨進度嘅重要更新,有啲長,都希望大家慢慢睇:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕HYGINOVA 本身香港製造,我地嘅包裝(日本、台灣)、噴嘴(日本)都已經陸續到港,並無受到封關影響,亦非常感激HYGINOVA係日本同台灣嘅合作伙伴嘅無限量嘅支持,我地亦已加單,所以依家嘅庫存係足夠應付目前訂單量嘅2-3倍,所以大家真係唔使驚。
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕已增加人手及司機應付突然增加嘅工作量,預料經過頭1-2星期嘅地獄式生產就可以抒緩番好多。
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕網站可正常落單,唔會無貨。目前出貨時間(訂單日期起計):24/1前訂單:14日;29/1前訂單:14-21日;29/1後訂單:60日(都係嗰句啦,早到一定早)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕目前HYGINOVA團隊首要任務絕對係要嘔哂啲優先Request比前線醫護先,係呢度都要非常感激我地嘅Fans一直非常體諒同支持,同埋非常感激各位分銷點戰友對我地無限嘅打氣、信任同體諒。如果你唔屬於前線行業都唔需要怕會好耐先收到貨,雖說優先但我地絕對會公平處理大家嘅訂單。
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕ ⭕ 為免令「熱心市民」指出我地有可能會違反《防止賄賂條例》,所以優先出貨申請已取消,各位前線係購買上有咩困難可以隨時Inbox我地。 #自行領悟 #在心中 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕亦可到我們分銷點購買,於二月上旬會全力為各大分銷點補貨,由於以我地所知分銷點多數都係留貨比預購咗嘅客人,會建議先致電分銷點查詢庫存,問我地我地都Check唔到架!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕由於我地實在睇唔到咁多,希望大家唔好幫襯炒家,見到可疑嘅團購請唔好貪平,我地都Trace唔到架!要買可以到我地銷售點名單上嘅分銷點買,或直接到HYGINOVA.com購買。如果見到有人利用HYGINOVA發國難財,又或者係啲奇怪價錢,歡迎報料比我地知。 #炒家XXX
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕請留意HYGINOVA係有使用期限,唔需要囤積!(噴霧裝:開封後請於三個月內使用完畢,未開封可存放一年。補充裝:開封後請於6-8個月內使用完畢,未開封可存放一年。)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕期間亦可到我們分銷點購買,於二月上旬會全力為各大分銷點補貨,由於以我地所知分銷點多數都係留貨比預購咗嘅客人,會建議先致電分銷點查詢庫存,問我地我地都Check唔到架!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕HYGINOVA一向都非常公開透明,一般常見問題如產品資訊、銷售點、測試報告、產品用法、產品FAQ都可以係我地網站睇到,得閒都可以去睇下欣賞下IT同事嘅努力: www.hyginova.com
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭕明白大家嘅心急,但如有問題真係唔需要一次過Send哂去我地Facebook/WhatsApp/Email,因為咁樣只會令我地會處理得更慢架咋,感激大家嘅體諒!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#香港人一定打得贏呢場仗
#齊上齊落
/偽開市Post/ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 有Follow我地Instagram嘅都知,其實我地根本無放過新年假 ,因為我地想盡快趕起啲貨比大家!以下有啲出貨進度嘅重要更新,有啲長,都希望大家慢慢睇: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕HYGINOVA 本身香港製造,我地嘅包裝(日本、台灣)、噴嘴(日本)都已經陸續到港,並無受到封關影響,亦非常感激HYGINOVA係日本同台灣嘅合作伙伴嘅無限量嘅支持,我地亦已加單,所以依家嘅庫存係足夠應付目前訂單量嘅2-3倍,所以大家真係唔使驚。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕已增加人手及司機應付突然增加嘅工作量,預料經過頭1-2星期嘅地獄式生產就可以抒緩番好多。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕網站可正常落單,唔會無貨。目前出貨時間(訂單日期起計):24/1前訂單:14日;29/1前訂單:14-21日;29/1後訂單:60日(都係嗰句啦,早到一定早) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕目前HYGINOVA團隊首要任務絕對係要嘔哂啲優先Request比前線醫護先,係呢度都要非常感激我地嘅Fans一直非常體諒同支持,同埋非常感激各位分銷點戰友對我地無限嘅打氣、信任同體諒。如果你唔屬於前線行業都唔需要怕會好耐先收到貨,雖說優先但我地絕對會公平處理大家嘅訂單。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕ ⭕ 為免令「熱心市民」指出我地有可能會違反《防止賄賂條例》,所以優先出貨申請已取消,各位前線係購買上有咩困難可以隨時Inbox我地。 #自行領悟 #在心中 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕亦可到我們分銷點購買,於二月上旬會全力為各大分銷點補貨,由於以我地所知分銷點多數都係留貨比預購咗嘅客人,會建議先致電分銷點查詢庫存,問我地我地都Check唔到架! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕由於我地實在睇唔到咁多,希望大家唔好幫襯炒家,見到可疑嘅團購請唔好貪平,我地都Trace唔到架!要買可以到我地銷售點名單上嘅分銷點買,或直接到HYGINOVA.com購買。如果見到有人利用HYGINOVA發國難財,又或者係啲奇怪價錢,歡迎報料比我地知。 #炒家XXX ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕請留意HYGINOVA係有使用期限,唔需要囤積!(噴霧裝:開封後請於三個月內使用完畢,未開封可存放一年。補充裝:開封後請於6-8個月內使用完畢,未開封可存放一年。) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕期間亦可到我們分銷點購買,於二月上旬會全力為各大分銷點補貨,由於以我地所知分銷點多數都係留貨比預購咗嘅客人,會建議先致電分銷點查詢庫存,問我地我地都Check唔到架! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕HYGINOVA一向都非常公開透明,一般常見問題如產品資訊、銷售點、測試報告、產品用法、產品FAQ都可以係我地網站睇到,得閒都可以去睇下欣賞下IT同事嘅努力: www.hyginova.com ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭕明白大家嘅心急,但如有問題真係唔需要一次過Send哂去我地Facebook/WhatsApp/Email,因為咁樣只會令我地會處理得更慢架咋,感激大家嘅體諒! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #香港人一定打得贏呢場仗 #齊上齊落